Radno vrijeme: 07-22 h

USLUGE

Specijalizirani smo za izradu sljedećih metalnih konstrukcija (rezanje laserom i probijačicom, savijanje, brušenje, zavarivanje i bojenje):

KONSTRUKCIJSKI ČELICI

Usluga rezanja na laseru do debljine 12 mm, probijanja na probijačici do debljine 4 mm.

NEHRĐAJUĆI ČELICI

Usluga rezanja na laseru do debljine 6 mm, probijanja na probijačici do debljine 3 mm

ALUMINIJ

Usluga rezanja na laseru do debljine 6 mm, probijanja na probijačici do debljine 6 mm

BAKAR

Usluga probijanja na probijačici do debljine 6 mm