ISO CERTIFIKATI

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava “Uvođenje ISO certifikata i certifikata prema zahtjevima HR EN ISO 3843-3:2007” Brkić izumi d.o.o. provodi projekt Uvođenje ISO certifikata za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.14.0278.

Naziv projekta: Uvođenje ISO certifikata radi povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu

POPIS ISO CERTIFIKATA:

  • ISO 9001:2015 – Sustav upravljanja kvalitetom
  • ISO 14001:2015 – Sustav upravljanja okolišem
  • ISO 45001:2018 – Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
  • Certifikat o sposobnosti za izvođenje zavarivačkih radova prema HRN ISO 3834-3:2007
  • Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje Br.: 2607-CPR-FSB ZK-1090-1-2020-025
  • Certifikat za zavarivanje željezničkih vozila i sastavnih dijelova prema HRN EN 15085-2:2008
  • Certifikat za zavarivanje Br.: FSB ZK-1090-2-2020-025

Ime korisnika: Brkić izumi d.o.o.

Ukupni iznos projekta:  376.789,34

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr