section-ec0c600

Predstavnici ventilatora

Projekt Komercijalizacija dva niza industrijskih ventilatora omogućio nam je izradu proizvodne i kontrolne dokumentacije, te alate i naprave za proizvodnju 2 niza centrifugalnih ventilatora. Ispitani su prototipovi predstavnika ventilatora baziranih na patentima:

  1. Niz nepreopteretivih centrifugalnih ventilatora (NCV) sa promjerima kola 200, 250 i 315 mm, svi sa ravnim lopaticama
  2. Niz ekoloških nepreopteretivih centrifugalnih ventilatora (NCVe) sa unatrag zakrivljenim lopaticama i promjerima kola 315, 400 i 500 mm.

Predstavnici ventilatora mogu se pogledati ovdje.

ventilators
NCV 200L
Pogledajte
NCV 250L
Pogledajte
NCV 315L
Pogledajte
NCV 315S
Pogledajte
NCVe 315L
Pogledajte
NCVe 315S
Pogledajte
NCVe 400S
Pogledajte
NCVe 400L
Pogledajte
NCVe 500L
Pogledajte
section-1fee311

KATALOG PROIZVODA CENTRIFUGALNIH VENTILATORA SERIJE NCV I NCV-e
Pogledajte
Nastali smo 1996. godine na patentima dr.sc. Blage Brkića, osnivača društva, i iste smo primijenili na sustavima hlađenja Končarevih proizvoda: tramvaja, vjetroelektrana, vlakova i motora za naftne bušotine. Specijalisti smo za proizvodnju metalnih konstrukcija od tankih limova od ideje, projektiranja, tehnološke razrade i proizvodnje.

Kontaktirajte nas

  • Svetonedeljska cesta 62, 10431, Sveta Nedelja

  • +385 1 3666 186

  • +385 1 3666 177

EU Strukturni fondovi