Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti msp kroz informacijske i komunikacijske tehnologije

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ Brkić izumi d.o.o. proveo je projekt ” Uvođenje ERP-a i softverska podrška proizvodnji „ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.19.1149.

Brkić izumi je provedbom projekta riješio problem zastarjelosti IT opreme i programa te neadekvatne pokrivenosti upravljanja poslovnih procesa. Provedbom ulaganja uveden je centralni informatički sustav za podršku procesima i softveri za praćenje proizvodnje te optimizacija utroška materijala i vremena izrade, dok je 3D printanje direktno u službi razvoja, a sve navedeno je u funkciji krajnjeg cilja projekta: povećanje produktivnosti rada i optimizacija proizvodne funkcije kroz nabavu nove opreme i programa za podršku proizvodnji, što je u konačnici povećalo konkurentnost na stranim tržištima. Ciljane skupine su uprava, služba razvoja i upravljanja proizvodnjom, zaposlenici, partneri  te lokalna zajednica radi povećanja dobiti i novozaposlenih.

Naziv projekta: Uvođenje ERP-a i softverska podrška proizvodnji
Naziv korisnika: Brkić izumi d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 906.351,25 HRK
Prihvatljivi troškovi projekta: 725.081,00 HRK
Ukupni iznos odobrene potpore: 471.302,65 HRK
Trajanje projekta: 01.12.2019. – 01.06.2021.
Kontakt osoba: Goran Brkić, +385 (1) 3666 186
Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr

EU Projekti
Nastali smo 1996. godine na patentima dr.sc. Blage Brkića, osnivača društva, i iste smo primijenili na sustavima hlađenja Končarevih proizvoda: tramvaja, vjetroelektrana, vlakova i motora za naftne bušotine. Specijalisti smo za proizvodnju metalnih konstrukcija od tankih limova od ideje, projektiranja, tehnološke razrade i proizvodnje.

Kontaktirajte nas

  • Svetonedeljska cesta 62, 10431, Sveta Nedelja

  • +385 1 3666 186

  • +385 1 3666 177

EU Strukturni fondovi

Investicijski zajmovi iz sredstava NPOO

U okviru instrumenta "EU sljedeće generacije" uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost, čiji je cilj poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti, kao i jačanje konkurentnosti , te zelene i digitalne tranzicije MSP-a.