Proširenje proizvodnog pogona

Projekt završen – lipanj 2023

Ulaganje u sustav robotizacije procesa zavarivanja i unapređenje digitalizacije poslovanja„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.11.1.1.01.0835 Projektom će se omogućiti snažan rast uslijed uvođenja novih “čistijih” tehnologija.

Robotskim zavarivanjem tržištu će se ponuditi proizvodi koji će biti konkurentniji uslijed manje utrošenog ljudskog rada. Proizvodi će biti ujednačeniji jer se eliminira svugdje prisutna ljudska pogreška i odstupanja od zadanih dimenzija.

Odsisom plinova koji nastaju pri zavarivanju i brušenju iz proizvodnog pogona, stvorit će bolji radni uvjeti zaposlenika uz sprečavanje emisije štetnih plinova u atmosferu.

Uvođenjem tehnologije uprešavanja vijčane robe, smanjuje se potrošnja električne energije, te dobivaju funkcionalniji i estetski ujednačeniji proizvodi.

energetska učinkovitost

Projekt Energetska učinkovitost

Započeli smo novi projekt Energetska učinkovitost kojim ćemo supstituirati proizvodne strojeve i transportna sredstva sa onima koji troše manje električne energije. Također ćemo ugraditi fotonaposnku solarnu elektranu i dizalicu topline.

industrijski ventilator

Razvoj niza industrijskih ventilatora

Završtek projekta S3 – Komercijalizacija inovacija u S3 područjima referentne oznake KK.03.2.2.06.0160 pod nazivom Komercijalizacija 2 niza industrijskih ventilatora.

Projekt je započeo 01.07.2020. godine, a predviđeni završetak projektnih aktivnosti je srpanj 2022. godine.

Izrađena je proizvodna i kontrolna dokumentacija,  alati i naprave za proizvodnju 2 niza centrifugalnih ventilatora, te su ispitani prototipovi predstavnika ventilatora baziranih na patentima

  1. Niz nepreopteretivih centrifugalnih ventilatora (NCV) sa promjerima kola 200, 250 i 315 mm, svi sa ravnim lopaticama
  2. Niz ekoloških nepreopteretivih centrifugalnih ventilatora (NCVe) sa unatrag zakrivljenim lopaticama i promjerima kola 315, 400 i 500 mm.

Predstavnici ventilatora mogu se pogledati ovdje

Nabava nove opreme

U tijeku je zamjena postojeće radioničke opreme, gdje će nova imati ugrađene moderne sustave upravljanja, a biti će povezana i sa CAM/CAD programima i programima za optimizaciju potrošnje materijala, kao i nabava nove suvremene opreme koja će zamijeniti dosadašnje postupke obrade metala na ručnim alatima, povećati produktivnost i kvalitetu izrade, te povećati razinu automatizacije cijelog procesa.

Shodno povećanju proizvodnje, zapošljavamo i nove djelatnike.

Otvoreni natječaj za posao: operateri na CNC stroju/programeri/dipl.ing. strojarstva

Životopis poslati na naš mail: brkic.izumi@brkic.hr

Implementacija zavarivačkih normi HR EN ISO 3834-3 i HRN EN 15085-2

Za osiguranje zahtijevane kvalitete zavarenog spoja i optimiziranje proizvodnih troškova, cijeli proces zavarivanja se mora kontrolirati od samog početka. Da bi se u obzir uzeli svi čimbenici koji mogu utjecati na proces zavarivanja, implementirali smo sustav osiguranja kvalitete. Međunarodnim standardom ISO 3834 propisani su zahtjevi koje proizvođači moraju ispuniti da bi mogli primijeniti adekvatne postupke u svojim procesima zavarivanja. EN ISO 3834 određuje mjere koje se mogu primijeniti za različite situacije.

Norma HRN EN 15085 vrijedi za zavarivanje metalnih materijala u proizvodnji i održavanju željezničkih vozila i sastavnih dijelova. Prvenstveno se bavi zavarivanjem čelika, aluminija i njegovih legura. Navedena norma propisuje certificiranje radnika zavarivača ili operatera, proizvodnih prostora (hale) proizvođača koji se bave novoizgradnjom, preinakama ili popravcima. Ona obuhvaća specifičnosti područja željezničkih vozila i pokriva šire zahtjeve. U pravilu, svi naručitelji zavarivačkih radova na željezničkim vozilima zahtijevaju od izvođača ovladavanje zavarivačkim radovima u ovom vrlo specifičnom području.

Razvoj niza industrijskih ventilatora

U tijeku su ulaganja za nabavu nove proizvodne tehnologije i unapređenja proizvodnih procesa namijenjenih komercijalizaciji niza ventilatora s ravnim lopaticama i sa zakrivljenim lopaticama za koje je u potpunosti dovršen razvoj i prvi prototipovi ugrađeni u različite kompleksne industrijske sustave. Oba niza ventilatora temelje svoje tehničko rješenje na patentu izumitelja dr.sc. Blage Brkića čijom primjenom su poboljšane karakteristike nosivog kućišta ventilatora s ispuhom po obodu. Temeljem vlastitih patenata dovršili smo razvoj cijele palete sustava za ventilaciju i hlađenje koji se ugrađuju u industrijske sustave, čiji prvi komercijalni proizvodi su ugrađeni u šinska vozila, naftna postrojenja i vjetroelektrane.

Nastali smo 1996. godine na patentima dr.sc. Blage Brkića, osnivača društva, i iste smo primijenili na sustavima hlađenja Končarevih proizvoda: tramvaja, vjetroelektrana, vlakova i motora za naftne bušotine. Specijalisti smo za proizvodnju metalnih konstrukcija od tankih limova od ideje, projektiranja, tehnološke razrade i proizvodnje.

Kontaktirajte nas

  • Svetonedeljska cesta 62, 10431, Sveta Nedelja

  • +385 1 3666 186

  • +385 1 3666 177

EU Strukturni fondovi

Investicijski zajmovi iz sredstava NPOO

U okviru instrumenta "EU sljedeće generacije" uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost, čiji je cilj poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti, kao i jačanje konkurentnosti , te zelene i digitalne tranzicije MSP-a.