Proširenje proizvodnog pogona

Projekt završen – lipanj 2023

Ulaganje u sustav robotizacije procesa zavarivanja i unapređenje digitalizacije poslovanja„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.11.1.1.01.0835 Projektom će se omogućiti snažan rast uslijed uvođenja novih “čistijih” tehnologija.

Robotskim zavarivanjem tržištu će se ponuditi proizvodi koji će biti konkurentniji uslijed manje utrošenog ljudskog rada. Proizvodi će biti ujednačeniji jer se eliminira svugdje prisutna ljudska pogreška i odstupanja od zadanih dimenzija.

Odsisom plinova koji nastaju pri zavarivanju i brušenju iz proizvodnog pogona, stvorit će bolji radni uvjeti zaposlenika uz sprečavanje emisije štetnih plinova u atmosferu.

Uvođenjem tehnologije uprešavanja vijčane robe, smanjuje se potrošnja električne energije, te dobivaju funkcionalniji i estetski ujednačeniji proizvodi.

energetska učinkovitost

Projekt Energetska učinkovitost

Započeli smo novi projekt Energetska učinkovitost kojim ćemo supstituirati proizvodne strojeve i transportna sredstva sa onima koji troše manje električne energije. Također ćemo ugraditi fotonaposnku solarnu elektranu i dizalicu topline.

Nastali smo 1996. godine na patentima dr.sc. Blage Brkića, osnivača društva, i iste smo primijenili na sustavima hlađenja Končarevih proizvoda: tramvaja, vjetroelektrana, vlakova i motora za naftne bušotine. Specijalisti smo za proizvodnju metalnih konstrukcija od tankih limova od ideje, projektiranja, tehnološke razrade i proizvodnje.

Kontaktirajte nas

  • Svetonedeljska cesta 62, 10431, Sveta Nedelja

  • +385 1 3666 186

  • +385 1 3666 177

EU Strukturni fondovi

Investicijski zajmovi iz sredstava NPOO

U okviru instrumenta "EU sljedeće generacije" uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost, čiji je cilj poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti, kao i jačanje konkurentnosti , te zelene i digitalne tranzicije MSP-a.