S3 – završen

Inovacije u S3 područjima – Komercijalizacija 2 niza industrijskih ventilatora

Projekt komercijalizacije 2 niza ventilatora KK.03.2.2.06.0160 omogućit će izradu 114 izvedbi tipova NCV i NCVe ventilatora zaštićenih patentima, te testiranja 3 prototipa ventilatora koji će omogućiti daljnju komecijalizaciju prodaje. Doprinijeti će rastu prodaje na domaćem i osobito stranom tržištu, te povećati udio prodaje proizvoda s velikom dodanom vrijednosti. Usmjerena je unapređenju položaja uprave društva, zaposlenika i poslovnih partnera s kojima se surađuje u realizaciji razvojnih projekata. Novonabavljena oprema iz projekta doprinijeti će konkurentnosti društva kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.

Naziv projekta: Komercijalizacija 2 niza industrijskih ventilatora
Referentna oznaka: KK.03.2.2.06.0160
Naziv korisnika: Brkić izumi d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:    7.215.078,10 HRK
Prihvatljivi troškovi projekta:    5.851.330,71 HRK
Ukupni iznos odobrene potpore:    2.701.942,85 HRK
Razdoblje provedbe:    01.07.2020. – 01.07.2022.

Kontakt osoba: Goran Brkić, +385 (1) 3666 186

Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr

EU Projekti
Nastali smo 1996. godine na patentima dr.sc. Blage Brkića, osnivača društva, i iste smo primijenili na sustavima hlađenja Končarevih proizvoda: tramvaja, vjetroelektrana, vlakova i motora za naftne bušotine. Specijalisti smo za proizvodnju metalnih konstrukcija od tankih limova od ideje, projektiranja, tehnološke razrade i proizvodnje.

Kontaktirajte nas

  • Svetonedeljska cesta 62, 10431, Sveta Nedelja

  • +385 1 3666 186

  • +385 1 3666 177

EU Strukturni fondovi

Investicijski zajmovi iz sredstava NPOO

U okviru instrumenta "EU sljedeće generacije" uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost, čiji je cilj poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti, kao i jačanje konkurentnosti , te zelene i digitalne tranzicije MSP-a.