Hamag – subvencionirani krediti

Uslijed epidemije uzrokovane korona virusom, naše Društvo primilo je dugoročni zajam za obrtna sredstva od HAMAG BICRO u iznosu 750.000,00 kn.
Odobreni iznos nam je uvelike pomoglo u prevladavanju novonastale situacije.

EU Projekti
Nastali smo 1996. godine na patentima dr.sc. Blage Brkića, osnivača društva, i iste smo primijenili na sustavima hlađenja Končarevih proizvoda: tramvaja, vjetroelektrana, vlakova i motora za naftne bušotine. Specijalisti smo za proizvodnju metalnih konstrukcija od tankih limova od ideje, projektiranja, tehnološke razrade i proizvodnje.

Kontaktirajte nas

  • Svetonedeljska cesta 62, 10431, Sveta Nedelja

  • +385 1 3666 186

  • +385 1 3666 177

EU Strukturni fondovi